ยินดีต้อนรับ

 
 

 

บริษัท ซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (CPL Consulting Engineering and Management Co.,Ltd.) เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ระบบการจัดการ (Management System)

2) การบริหารองค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard

3) การปรับปรุงองค์กรด้วยเครื่องมือด้านการจัดการต่างๆ

4) การออกแบบและปรับปรุงระบบจัดการมลพิษ

 

บริษัท ซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จในระบบการจัดการตามมาตรฐานระดับโลก  ประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ประสบความสำเร็จในการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม และ  ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร


ความเชี่ยวชาญของซีพีแอล ในระบบการจัดการตามมาตรฐานโลก การดำเนินกลยุทธ์ การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 

ผลงานของบริษัทและทีมงานที่ปรึกษา
   
ด้านกลยุทธ์ Balanced Scorecard และการบริหารความเสี่ยง
องค์กร
ผลงาน
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดทำระบบการชี้วัดผลงานรายบุคคล (Personal Scorecard)
บริษัท Greater Pharma จำกัด การอบรมหลักสูตร "การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000"
บริษัท อาซีฟา จำกัด การอบรมหลักสูตร "การสร้างความยั่งยืนขององค์กรโดยการใช้ Green Productivity"
 
ด้านระบบการจัดการ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และอื่นๆ)
 
ISO 9001
องค์กร
ผลงาน
บริษัท ส.ไพบูลย์อลูมิเนียมคอนสตรัคชั่น จำกัด

ขอบข่าย
1. การขายและให้บริการวัสดุก่อสร้าง

บริษัท Grouptech Solutions จำกัด ขอบข่าย
1. การออกแบบและการพัฒนา และการก่อสร้าง สถานีฐานและพื้นที่สำหรับ ระบบศูนย์เก็บข้อมูล
2. การออกแบบและการพัฒนา และการบริการติดตั้ง งานระบบสื่อสารและ งานระบบไฟฟ้า
3. การบริการติดตั้งงานระบบเตือนไฟไหม้ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบปรับอากาศ
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด การอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ การตรวจติดตามภายใน"
บริษัท A Plus Interproduct จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัท Nittsu Shoji (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การให้บริการ Packing ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร
2. การให้บริการด้าน Logistics
บริษัท ดีเอ็มไอ เอ็กซ์เรย์ จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตเครื่องเอ็กซ์เรย์ และเครื่องล้างฟิล์ม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย (โรงพยาบาล)
บริษัท ไทยกลูโคส จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตกลูโคสไซรัป และ ฟรุกโตสไซรัป
บริษัท Honda Trading Asia จำกัด ขอบข่าย
1. การขายชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัทไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท อาคาร 33 จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท Advance Property Integration จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท ฤทธา จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ขอบข่าย
1. การรับเหมาการก่อสร้าง
   
ISO 14001
องค์กร
ผลงาน
บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอบข่าย
1. การผลิตม้วนทองแดง และ ม้วนทองแดงผสม โดยวิธีการชุบ และ การตัด

บริษัท แสงไทย เมตัลดรัม จำกัด

ขอบข่าย
1. การผลิตถังโลหะ 200 ลิตร

บริษัท Seong JI (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรทัศน์
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอบข่าย
1. การพิมพ์สื่อ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอบข่าย
1. การผลิตหลังคาเหล็ก
โรงแรม Royal Cliff Beach Resort ขอบข่าย
1. การบริการโรงแรม
บริษัท Chememan จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตซีเมนต์ขาว
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอบข่าย
1. การพิมพ์สื่อ
บริษัท ถิรไทย จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (โรงไฟฟ้ากระบี่) ขอบข่าย
1. การผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เหมืองแม่เมาะ) ขอบข่าย
1. การผลิตถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้า
บริษัท Single Point Parts จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดดิสค์
บริษัท Denso จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์์
บริษัท Hitachi Consumer Products จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท Ansell (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตถุงมือสำหรับใช้ในบ้าน และถุงมือการแพทย์
บริษัท Suretex จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตถุงยางอนามัย
บริษัท IDS Manufacturing จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตเครื่องสำอางค์ ยา และน้ำยาบ้วนปาก
บริษัท Western Digital (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตฮาร์ดดิสค์
บริษัท Armacell (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตฉนวนสำหรับเครื่องปรับอากาศ
บริษัท Suretex จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตถุงยางอนามัย
   
OHSAS 18001
องค์กร
ผลงาน
บริษัท Western Digital (Thailand) จำกัด

ขอบข่าย
1. การผลิตฮาร์ดดิสค์

บริษัท JWD Infologistics จำกัด ขอบข่าย
1. การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า
บริษัท InterfaceFlor (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตพรม
บริษัท Dyna Metal จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
บริษัท Webforge (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตตะแกรงเหล็กสำหรับติดตั้งพื้นในโรงกลั่น
บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing จำกัด ขอบข่าย
1. การรีไซเคิลเครื่องซีร็อกส์และตลับหมึกพิมพ์
บริษัท Microfiber Industries จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตฉนวนใยแก้วสำหรับป้องกันความร้อน
บริษัท Samsung Electro-Mechanic (Thailand) จำกัด ขอบข่าย
1. การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
บริษัท Thai Aviation Services จำกัด ขอบข่าย
1. การบริการเฮลิคอปเตอร์
บริษัท SFS Aviation จำกัด ขอบข่าย
1. การบริการเฮลิคอปเตอร์
บริษัท JWD Group จำกัด ขอบข่าย
1. การบริการ Warehouse
บริษัท Autologics จำกัด ขอบข่าย
1. การบริการจัดเก็บและขนส่งรถยนต์
   

หนังสือน่าอ่าน

                                        

 

                                        

 

สนใจรายละเอียดการให้บริการ: ติดต่อ

บริษัท ซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด            
2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd.                     
2 Soi Charansanitwong 55, Charansanitwong Road, Bangbumru, Bangplut,  Bangkok, Thailand, 10700


โทร 081-420-8881 

Email: Contact@cpl-consult.com

Email: Cpl-consult@hotmail.com

 

 

Your Competitive Advantage Is Our Success

ความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณคือความสำเร็จของเรา

 

 

 
 

 

 

 

 Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd