หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

 
 

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน รายละเอียด
หลักสูตรที่ 1
Risk Management Standard (ISO 30001 - Risk management — Guidelines on principles and implementation of risk management
2
หลักสูตรที่ 2
การจัดการความเสี่ยงองค์กรของภาครัฐและเอกชน (Enterprise Risk Management)
2
หลักสูตรที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากกรณีศึกษา Best Practices
1
หลักสูตรที่ 4
การบริหารจัดการความเสี่ยงของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
2

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd