ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 
 

 

1. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

  • การปรึกษาจัดทำระบบ Risk management ภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 30001 Risk management — Guidelines on principles and implementation of risk management
  • การนำระบบ Risk management เข้ามาใช้ร่วมกับการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร

2. การตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 30001 Risk management — Guidelines on principles and implementation of risk management (อ่านต่อ)

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd