ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Productivity Tool)

 
 

 

1. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม Productivity Tool ต่างๆ เช่น

  • Green Productivity
  • Lean Manufacturing
  • Six Sigma
  • Toyota Production System
  • Total Quality Management
  • Cost Reduction
  • Quality Improvement
  • อื่นๆ

 

2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้ Productivity Tool ต่างๆ

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd