ด้านระบบการจัดการ (Management System)

 
 

 

1. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมตามมาตรฐานนานาชาติ

  • Quality Management System (ISO 9001)
  • Environmental Management System (ISO 14001)
  • Occupation Health and Safety (OHSAS 18001)
  • GMP
  • HACCP
  • Thai Labour Standard

 

2. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)

 

3. การบริการตรวจประเมินระบบการจัดการก่อนขอรับการรับรอง

 

4. การบริการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานนานาชาติ / การตรวจประเมินผู้ขาย

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd