โครงการ CSR-DIW

 
   

 

ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รางวัล CSR ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้รางวัล  แต่อย่างที่เคยได้เขียนในบทความครั้งก่อน  การทำความดี  เราไม่ต้องบอกใครว่าเราทำความดีอยู่   แต่อย่างไรก็ตาม  ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และไม่ได้รางวัล  ซึ่งท่านได้กล่าวว่า  ในกรณีที่ไม่ได้ทำตามข้อกำหนดบางรายการ  แต่ท่านได้ทำกิจกรรมทางด้าน CSR อย่างอื่น  ทำไมถึงไม่ได้รางวัล  ซึ่งทางผมก็เห็นด้วยกับผู้บริหารท่านนี้  จึงได้ขอรายงานที่ทางผู้ตรวจมอบให้หลังจากการตรวจมาศึกษา  พบว่าทางผู้ตรวจรายงานว่าทางองค์กรไม่ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดของ Green House Gas  แต่เมื่อศึกษาในกิจกรรมหลักขององค์กร  พบว่ากิจกรรมหลักขององค์กรทำให้เกิด Green House Gas  น้อยมาก    

แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารขององค์กรนี้ได้กล่าวว่าจะดำเนินกิจกรรม  CSR ต่อไป  ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลก็ตาม  ให้คิดว่าทำดี โดยไม่ต้องบอกคนอื่นว่ากำลังทำความดีแล้วกัน ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารองค์กรนี้ที่ไม่ได้ทำความดีเพื่อให้ได้หน้า้เท่านั้น ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd