ไม่ได้รับเลือกเข้าโครงการ CSR-DIW ทำอย่างไรด

 
   

 

ได้ไปเจอผู้บริหารขององค์กรแห่งหนึ่ง บ่นว่าไม่ได้เข้าโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะทำอย่างไรดี จริงๆ แล้วต้องขอตอบว่า การทำ CSR คือการเปรียบเสมือนมนุษย์กำลังทำความดีอยู่ แล้วการที่มนุษย์ทำความดี ต้องการบอกคนรอบข้างด้วยหรือ ว่ากำลังทำความดีอยู่

โดยความจริงแล้ว ตามหลักพระพุทธศาสนา การทำความดีนั้น ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้หรอก ซึ่งเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระนั่นเอง คนที่ทราบว่าองค์กรกำลังทำความดีก็คือ พนักงานในองค์กร ชุมชนรอบข้างองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ถ้าไปดูจุดมุ่งหมายของ ISO 26000 Social Responsibility แล้วจริงๆ ก็คือ แนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นเอง ไม่มีการให้การรับรองเหมือนระบบการจัดการอื่นๆ เช่น ISO 9001 ISO 14001 หรือ OHSAS 18001

ดังนั้นไม่ต้องผิดหวัง ถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้คิดว่าทำดี โดยไม่ต้องบอกคนอื่นว่ากำลังทำความดี

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd