วิธีที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

 
   

 

ลองมาดูวิธีที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันหรือ Competitive advantage ตามหนังสือ How to Hit a Moving Target ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 7 ขั้นตอน มีดังนี้ คือ

1. อย่ากลัวที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆ

2. อย่ามัวแต่ทำให้บริษัทโตขึ้นๆ แต่ควรที่จะหาวิธีที่จะทำให้บริษัทแตกต่างไม่เหมือนใคร

3. อย่ามัวแต่แข่งอย่างเดียว เอาเวลาไปสร้างตลาดใหม่ด้วย

4. ตอบสนองและติดตามความต้องการของลูกค้า มากกว่าที่จะไล่ตามคู่แข่ง

5. เป็นฝ่ายให้ที่ดีพอๆ กับที่เป็นฝ่ายรับ

6. สร้างองค์กรที่ไม่มีข้อจำกัดต่างๆ

7. ทำตัวเป็นเสือที่หิวโหย

 

ลองมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อกัน

 

1. อย่ากลัวที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆ

ต้องสร้างตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทดลองพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น แอปเปิ้ลพยายามสร้างตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จากที่เป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ ก็วางตัวใหม่เป็นบริษัทออกแบบสำหรับสินค้าดิจิตอล เช่น ไอพอด

 

2. อย่ามัวแต่ทำให้บริษัทโตขึ้นๆ แต่ควรที่จะหาวิธีที่จะทำให้บริษัทแตกต่างไม่เหมือนใคร

ต้องสร้างความแตกต่างของบริษัทจากคู่แข่ง หรือใช้กลยุทธ์ Differentiation เช่น แอปเปิ้ลมีส่วนแบ่งตลาดคอมพิวเตอร์พีซีไม่มากนัก ์แต่ก็อยู่ได้ เนื่องจากสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งจนทำให้สามารถขายสินค้าที่มีราคาสูง ได้กำไรต่อหนึ่งหน่วยสินค้ามากกว่าบริษัทอื่น ทำให้บริษัทมีกำไร เติบโต และอยู่ได้

 

3. อย่ามัวแต่แข่งอย่างเดียว เอาเวลาไปสร้างตลาดใหม่ด้วย

ต้องสร้างตลาดใหม่ๆ เนื่องจากตลาดที่อิ่มตัว จะทำให้กลยุทธ์การขายเน้นในเรื่องการลดราคา ซึ่ง ทำให้บริษัทเล็กเสียเปรียบบริษัทใหญ่ที่ผลิตสินค้าจำนวนมาก และมีต้นทุนน้อยกว่า เช่น แอปเปิ้ลเลือกสร้างตลาดใหม่ๆ สำหรับ Mac Mini, iPod, iPhone

 

4. ตอบสนองและติดตามความต้องการของลูกค้า มากกว่าที่จะไล่ตามคู่แข่ง

ต้องติดตามและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า เช่น แอปเปิ้ลสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเต็มใจ ที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นกับสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างจากท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ วิธีการใช้ และความสามารถที่แตกต่างจากตลาด

 

5. เป็นฝ่ายให้ที่ดีพอๆ กับที่เป็นฝ่ายรับ

ต้องให้ความสำคัญต่อสังคมและลูกค้า เช่น การทำ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นต้น


6. สร้างองค์กรที่ไม่มีข้อจำกัดต่างๆ

สร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้มีความเป้นกันเอง ทำให้พนักงานกล้าทำอะไรที่สร้างสรรค์ สร้างองค์กรที่พนักงานแลกเปลี่ยนความคิดกับเจ้านาย

 

7. ทำตัวเป็นเสือที่หิวโหย

ต้องมุ่งมั่นที่ทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดอยู่ได้ หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตนเอาตัวรอดในธุรกิจได้

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd